سامانه هوشمند تنظمیم صورتجلسات

قوانین و مقررات

مبلغ قابل پرداخت برای هر صورتجلسه در انتها به صورت خودکار محاسبه و در قالب فاکتور به کاربران ارائه خواهد گردید.

مسئولیت ورود صحیح کلیه اطلاعات لازم برای تنظیم صورتجلسه به عهده کاربر خواهد بود.

بدیهی است وجه پرداختی پس از دانلود صورتجلسه قابل بازگشت نخواهد بود.

تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربران به صورت امن در این سامانه نگهداری خواهد شد و در دسترس دیگران قرار نخواهد گرفت.لطفا شکیبا باشید